Παιδική παχυσαρκία

26-12-2016

Τι είναι παχυσαρκία; Λίγα κιλά παραπάνω δεν συνιστούν παχυσαρκία. Ωστόσο, μπορεί να υποδεικνύουν τάση για εύκολη πρόσληωη βάρους και ανάγκη αλλαγής συνηθειών ως προς τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες άρθρο εδώ.