Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος Οικογενειακών Ιατρών με άρση ηλικιακού περιορισμού

01-02-2018

Σε παράταση της προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Οικογενειακών Ιατρών προχώρησε του υπουργείο Υγείας, μετά από αιτήματα Ιατρών και Ιατρικών Συλλόγων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η  προθεσμία υποβολής  των ηλεκτρονικών αιτήσεων παρατείνεται έως  την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και αποστολής του φακέλου με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και αύξηση των προκηρυχθείσων θέσεων Οικογενειακών Ιατρών σε περιοχές της χώρας μετά από απόφαση των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ). Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή των θέσεων γίνεται από της ΥΠΕ σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού αναφορές.  Προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς δημόσιες δομές υγείας.

Στη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη θέσης και σε όμορους Δήμους  προκειμένου οι Πολίτες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερους Ιατρούς της επιλογής τους. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα σε Ιατρούς με «Πιστοποιητικό Ιδιότητας Γενικής Ιατρικής αρ. 9 ΠΔ 38/04» να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων Οικογενειακών Ιατρών.

Τέλος αίρεται ο ηλικιακός περιορισμός από την  πρόσκληση ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών, περιορισμός που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του ιατρικού κόσμου.