ΠΙΣ: Κανείς δεν πρέπει να βλέπει την απόφαση του ΣτΕ για το πλαφόν, ως δικαίωση

26-12-2016

Με την επισήμανση ότι κανείς δεν ωφελείται από τις συγκρούσεις και κανείς δεν πρέπει να βλέπει ως νίκη ή ως δικαίωση την απόφαση του ΣτΕ που επαναφέρει το πλαφόν στη συνταγογράφηση των φαρμάκων, ο ΠΙΣ εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση της περίθαλψης στη χώρα μας και τις αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, που λαμβάνονται όπως χαρακτηριστικά λέει, χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Εξάλλου ο στόχος του Υπουργείου, αναφέρει ο ΠΙΣ, για βίαιη εισαγωγή στη συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων εκτός προστασίας (γενοσήμων και off-patent) και ανόδου του ποσοστού από το 20% στο 60% – κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από το ΣτΕ – αποδείχθηκε επικίνδυνος, αλλά και απαράδεκτος τόσο επιστημονικά όσο και ηθικά.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο ΣτΕ ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. κ. Μιχάλης Βλασταράκος, η αλλαγή των θεραπειών στους χρονίως πάσχοντες, όπως είναι οι καρδιοπαθείς, οι υπερτασικοί, οι ψυχιατρικοί ασθενείς  κ.λ.π., θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κατάσταση της υγείας τους. Η άποψη αυτή έγινε αποδεκτή, παρά την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ να αλλοιώσουν την πραγματικότητα, σημειώνει ο ΠΙΣ.

 “Το ΣτΕ ωστόσο, αποδέχθηκε τον καθορισμό ορίων συνταγογράφησης ανά γιατρό με βάση την ειδικότητα, την εποχικότητα και τη γεωγραφική περιοχή, αλλά με την προϋπόθεση ότι οι οποιεσδήποτε υπερβάσεις όταν είναι δικαιολογημένες, δεν θα μπορούν να επιφέρουν επιβολή διοικητικών κυρώσεων χωρίς επαρκή αιτιολογία.Έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη,ότι είμαστε σύμφωνοι με τη συνταγογράφηση αξιόπιστων γενόσημων φαρμάκων, ιδίως της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και καταξιωθεί ως θεραπευτικές επιλογές, και παράλληλα συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία. Πλην όμως, είμαστε αντίθετοι σε κάθε λογική που επιβάλλει πολιτικές με λανθασμένους τρόπους, στη βάση λογιστικών προσεγγίσεων, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης”.

 Ο ΠΙΣ ζητεί, τη συνεργασία και το διάλογο με το Υπουργείο Υγείας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να βρεθούν εκείνες οι λύσεις, οι οποίες με μέθοδο, σχεδιασμό και σταθερά βήματα οικοδομούν περίθαλψη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, χωρίς να παραβλέπεται η οικονομική κατάσταση της χώρας.

Όσον αφορά τα γενικότερα προβλήματα της Υγείας, όπως η κατάσταση των Νοσοκομείων, η λειτουργία του ΠΕΔΥ, του ΕΟΠΥΥ, των ιδιωτικών ιατρείων, εργαστηρίων κ.λ.π., η στασιμότητα που επικρατεί στη λήψη ουσιαστικών μέτρων, αλλά και κινήτρων για την αντιμετώπισή τους, ανησυχεί ιδιαιτέρως τον ΠΙΣ. Είναι πια καιρός, με τη συνεργασία όλων, να ασκηθεί πολιτική που θα ανατάσσει και θα θεραπεύει την υφιστάμενη παθογένεια. Διαφορετικά, θα βρισκόμαστε συνεχώς στα όρια της κατάρρευσης του υγειονομικού συστήματος.

 “Ας επισπεύσει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας τη λήψη αποφάσεων, καταλήγει ο ΠΙΣ, για να μην βρεθούμε απέναντι σε εκπλήξεις και απρόβλεπτες καταστάσεις”.