Πολυιατρείο στην Αττική έκανε εμφυτεύσεις μαλλιών χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό

μαλλιά
15-04-2024

Πολυιατρείο στην Αττική διενεργούσε εμφυτεύσεις μαλλιών με προσωπικό που δεν είχε σχέση με το αντικείμενο. Το ίδιο ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία του επιστημονικά υπεύθυνου δερματολόγου-αφροδισιολόγου.

Στις παραπάνω διαπιστώσεις προέβη κλιμάκιο επιθεωρητών-ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που διενήργησε επιτόπιο έλεγχο κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας.

Στο δερματολογικό ιατρείο, ειδικότερα, διενεργούνταν μεταμοσχεύσεις μαλλιών από μη εξειδικευμένο προσωπικό, κατά παρέκκλιση σχετικών Αποφάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚεΣΥ).

Το ίδιο ιατρείο λειτουργούσε χωρίς την παρουσία τού επιστημονικά υπεύθυνου δερματολόγου- αφροδισιολόγου κατά παρέκκλιση της Βεβαίωσης Λειτουργίας Ιδιωτικού Δερματολογικού- Αφροδισιολογικού Ιατρείου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στην οποία αναφέρεται ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος θα πρέπει να παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τού φορέα και σε περίπτωση απουσίας του δεν θα λειτουργεί το δερματολογικό-αφροδισιολογικό ιατρείο. Ο επιστημονικά υπεύθυνος δερματολόγος- αφροδισιολόγος εργαζόταν στην εταιρεία με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Συν τοις άλλοις, τις νοσηλευτικές υπηρεσίες παρείχε εργαζόμενος/η που δεν διέθετε άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να ασκήσει τις κατά νόμο διοικητικές και πειθαρχικές αρμοδιότητές του, καθώς και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτή.