Πράσινο φως Ξανθού για την ίδρυση και λειτουργία Οδοντιατρικού Κέντρου στην Αθήνα

20-06-2019

«Πράσινο φως» για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ειδικής Φροντίδας – Οδοντιατρικού Κέντρου στην Αθήνα, άναψε με απόφασή του ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η ίδρυση και λειτουργία του Οδοντιατρικού Κέντρου, ανταποκρίνεται στις πάγιες και διαρκείς ανάγκες για ολοκληρωμένη οδοντιατρική φροντίδα του πληθυσμού και η γεωγραφική του θέση διασφαλίζει πολύ καλή προσβασιμότητα στους λήπτες υπηρεσιών υγείας, εξυπηρετεί την πολυπληθέστερη κοινότητα μόνιμων κατοίκων της χώρας.

Το νέο Κέντρο θα λειτουργεί στην οδό Λένορμαν, ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της 1ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και όπως αναφέρεται στην απόφαση, «δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού του φορέα, δεδομένου ότι το υφιστάμενο στελεχιακό δυναμικό και ο εξοπλισμός της δομής υγείας στην οποία παρέχονται ήδη υπηρεσίες παρόμοιου περιεχομένου επί της οδού Λένορμαν 200, στην οποία θα έχει την έδρα του, επαρκούν για τη λειτουργία του Οδοντιατρικού Κέντρου».

Στο Οδοντιατρικό Κέντρο θα παρέχονται ενδεικτικά οδοντοθεραπευτικές, ορθοδοντικές, παιδοδοντικές και οδοντοπροσθετικές υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της 1ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με την απόφαση, κάτοικοι όμορων ΥΠΕ δύνανται να εξυπηρετούνται στο ως άνω Κέντρο Ειδικής Φροντίδας -Οδοντιατρικό Κέντρο.

Σημειώνεται ότι οι λοιπές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Τοπικού Ιατρείου Λένορμαν, εξακολουθούν να παρέχονται κατά τον ίδιο τρόπο.

Διαβάστε επίσης:

ΠΕΦ: Με απόσυρση από την αγορά κινδυνεύουν 500 παλαιά, φθηνά φάρμακα