Πρόεδρος εργαζομένων ΚΕΘΕΑ στο Healthview: Σε λίγο οι θεραπευόμενοι δε θα έχουν να φάνε

27-11-2019

Σε σιωπηρή παύση πληρωμών των προμηθευτών, έχει προχωρήσει το νέο ΔΣ του ΚΕΘΕΑ, μετά από την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που έφερε το υπουργείο Υγείας το περασμένο Σεπτέμβριο, καταργώντας ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο του Οργανισμού, και ορίζοντας αυτό, το νέο Διοικητικό του Συμβούλιο.

Το νέο ΔΣ παρότι έχει συνεδριάσει, δεν έχει έρθει ακόμη σε επαφή με τους εργαζόμενους του Οργανισμού, ενώ δεν έχει ληφθεί ούτε μία απόφαση που να αφορά τη λειτουργία του Οργανισμού, θέτοντας εν αμφιβόλω τους χιλιάδες θεραπευόμενους των μονάδων του. Πρακτικά, αυτό σημαίνει όπως καταγγέλλει στο Healthview, o πρόεδρος των εργαζομένων κος Δημήτρης Κολοκάθης, ότι θεραπευόμενοι των κλειστών μονάδων διαβίωσης, σε λίγο δε θα έχουν να φάνε, ενώ δεν έχει ληφθεί πρόβλεψη για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ούτε καν σε μονάδες που βρίσκονται στις πιο κρύες περιοχές της χώρας όπως αυτή των Ιωαννίνων. Ο κος Κολοκάθης, διατύπωσε έντονα τους φόβους του, ότι το επόμενο διάστημα τα προβλήματα θα συσσωρευθούν, και θα έχουν αντίκτυπο στην προσέλευση των ανθρώπων που απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ γιατί χρειάζονται βοήθεια.

Από την άλλη όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, οι πρώτοι μήνες του νέου έτους, θα εγκαινιάσουν μια περίοδο μαζικών αποχωρήσεων εργαζομένων από το ΚΕΘΕΑ, καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους στον οργανισμό υπογραμμίζοντας τα εξής:

Είμαστε συμβασιούχοι μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α ́ 101) και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα αυτό έχει χρονικό ορίζοντα ως τις 31.12.2023 σύμφωνα με τα ΑΔΑ: 9ΝΗΚ46ΜΤΛΡ-ΞΡΩ και ΑΔΑ: ΨΓ7Λ465ΧΙ8-ΣΕΕ, ωστόσο οι συμβάσεις μας έχουν ισχύ 12 μήνες.
Μέσω του προγράμματος 40 νέοι επιστήμονες καλύπτουμε τους τελευταίους μήνες πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ΚΕΘΕΑ. Στην πρώτη γραμμή, δηλαδή στα θεραπευτικά προγράμματα, αλλά και σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως εκπαίδευση, έρευνα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων κλπ.. Δεδομένης της μεγάλης μείωσης προσωπικού που έχει υποστεί το ΚΕΘΕΑ την τελευταία δεκαετία, η παρουσία μας είναι κρίσιμη για την προσπάθεια του οργανισμού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Το ΚΕΘΕΑ προκείμενου να μας εντάξει με αποτελεσματικό τρόπο στο δυναμικό του έχει δαπανήσει πολλές ανθρωποώρες για την εκπαίδευση και την εποπτεία μας στον ευαίσθητο χώρο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Η επένδυση αυτή του οργανισμού τώρα βρίσκεται σε κίνδυνο. Ένα προσωπικό που εκπαιδεύτηκε και πλέον προσφέρει υπηρεσίες και συνδράμει στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ πρόκειται να φύγει. Είναι εξαιρετικά επιζήμιο τόσο λειτουργικά όσο και οικονομικά να εκπαιδεύονται νέοι επιστήμονες προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσίες και να συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία ενός οργανισμού και μετά από λίγο να αποχωρούν λόγω λύσης των συμβάσεων τους.

Οι συμβασιούχοι ζητούν:

Από τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση, να αλλάξει τη μέχρι τώρα στάση του για το Ειδικό Πρόγραμμα 5500 πτυχιούχων και να προχωρήσει σε τουλάχιστον 12μηνη ανανέωση του Προγράμματος.Από τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, να προσπαθήσει να διατηρήσει και να ενισχύσει την αξιοπρεπή εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας που ζητούν υπηρεσίες από τους φορείς μας με ΚΥΑ που θα ανανεώνει τις συμβάσεις των εργαζομένων. Από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να επιληφθεί του ζητήματος και να στηρίξει εμπράκτως την στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών με νέους επιστήμονες. Με αυτό τον τρόπο θα αμβλυνθεί το φαινόμενο του Brain drain, στο οποίο επανειλημμένως έχει αναφερθεί ο Πρωθυπουργός στις δημόσιες δηλώσεις του, ενώ και οι δημόσιες υπηρεσίες θα αποκτήσουν μια νέα δυναμική και τεχνογνωσία καθώς θα μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας που αυτή τη στιγμή είναι 50+.