Προειδοποίηση σε 8 φορείς για να μη ξεφύγει ο προϋπολογισμός

26-12-2016

Καμία αρνητική απόκλιση από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, δεν θα πρέπει να εμφανίσουν 8 φορείς που εποπτεύονται από το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, την οποία υπογράφουν οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών, «οι διοικήσεις των ανωτέρω φορέων καλούνται να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό». 

Πρόκειται για τους φορείς: Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε, Εθνικό Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του (ΕΚΕΔΙ), Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ), Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας της Τεχνολογίας & Αξιολόγησης στη Υγεία Α.Ε.(ΕΚΑΠΤΥ), Ινστιτούτο Φαρμακευτικής  Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΙΦΕΤ). 

Πιο αναλυτικά, οι προϋπολογισμοί των φορέων για το 2015 είναι: 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

  1. Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.:έσοδα 8.053.750, έξοδα 7.966.500, ισοζύγιο 87.250.
  2. Εθνικό Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη διαβήτη και των επιπλοκών του (ΕΚΕΔΙ): έσοδα 427.400, έξοδα 513.800, ισοζύγιο 86.400.
  3. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ): έσοδα 6.480.600 έξοδα 6.460.400 ισοζύγιο 20.200.
  4. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) έξοδα 869.400 έσοδα 1.412.300 ισοζύγιο 457.100
  5. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) έξοδα 2.977.910 έσοδα 2.966.750 ισοζύγιο 11.160
  6. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) έξοδα 270.000 έσοδα 270.000 ισοζύγιο 0. 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

  1. Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας της Τεχνολογίας & Αξιολόγησης στη Υγεία Α.Ε. (ΕΚΑΠΤΥ): έσοδα 664.987 έξοδα  642.500 ισοζύγιο 22.487.
  2. Ινστιτούτο Φαρμακευτικής  Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΙΦΕΤ): έσοδα 30.400.000 έξοδα 30.320.000 ισοζύγιο 80.000.