Προνόμια και ασυλία στις αντιπροσωπείες του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου

04-02-2019

Παροχή προνομίων και ασυλιών στις Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα, προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Μπόλαρης καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν ως και τις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του σχεδίου νόμου.

Μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου προβλέπει, ότι οι Αντιπροσωπείες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα μπορούν:

α) να κατέχουν χρηματικά ποσά, χρυσό ή συνάλλαγμα οποιουδήποτε είδους και να ανοίγουν, διατηρούν και λειτουργούν λογαριασμούς σε οποιοδήποτε νόμισμα και

β) να μεταβιβάζουν ελεύθερα τα χρηματικά ποσά, το χρυσό ή το συνάλλαγμά τους από την Ελλάδα σε άλλη χώρα και να μετατρέπουν οποιοδήποτε νόμισμα που διαθέτουν σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των επίσημων καθηκόντων τους. Επίσης, οι Αντιπροσωπείες εξαιρούνται από όλους τους άμεσους φόρους.

Τα μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με εξαίρεση τη με δόλο παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιπρόσθετα, τα μέλη του προσωπικού της Αντιπροσωπείας:

α) απαλλάσσονται κάθε φόρου στις αποδοχές τους και στις λοιπές απολαβές που τους καταβάλλονται στην Ελλάδα από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, αντίστοιχα,

β) απολαμβάνουν των ιδίων συναλλαγματικών διευκολύνσεων με εκείνες που απολαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού ανάλογου βαθμού διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα,

γ) απολαμβάνουν, μαζί με τα συγκατοικούντα μέλη της οικογένειάς τους, των ίδιων διευκολύνσεων επαναπατρισμού σε περιόδους διεθνούς κρίσης με εκείνες που απολαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού ανάλογου βαθμού διπλωματικών αποστολών στην Ελλάδα,

δ) απολαμβάνουν του δικαιώματος ατελούς εισαγωγής της οικοσκευής τους, συμπεριλαμβανομένου ενός (1) αυτοκινήτου ή μιας (1) μοτοσυκλέτας, κατά το χρόνο που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά τα καθήκοντά τους. Τα αγαθά αυτά θα πρέπει να έχουν εισαχθεί μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πρώτη είσοδο του προσώπου που απολαμβάνει το εν λόγω προνόμιο στην Ελλάδα.