Προσφεύγουν άμεσα στο ΣτΕ οι κλινικές για το clawback

26-12-2016
Σε «καυτή πατάτα» για την πορεία των αποτελεσμάτων τους μέσα στο 2012 αναδεικνύεται για τις κλινικές η απόφαση για clawback . Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η διοίκηση του Ιασώ και του Υγεία, ο κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1/1/2013 έως 31/12/2013 είναι υψηλός αφού με την ψήφιση του Ν.4172/2013 αποφασίστηκε ότι το σύνολο  των εγκεκριμένων δαπανών για κλειστή νοσηλεία δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των  520 εκατ. ευρω ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό των 370 εκατ. ευρώ για το σύνολο των Ιδιωτικών Κλινικών και Ιδιωτικών Πρωτοβάθμιων διαγνωστικών κέντρων και   φυσικοθεραπευτών της χώρας. Για την ζημία που ενδέχεται να προκύψει εντός του 2013 λόγω  της διαφοράς που μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματική  δαπάνη που προκύπτει από την αιτούμενη από τους παρόχους δαπάνη, οι εταιρείες δεν μπορούν να σχηματίσουν πρόβλεψη καθώς δεν είναι δυνατόν στην παρούσα φάση να υπολογιστεί το ποσό υπέρβασης επί του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις συγκεκριμένες δαπάνες όλων των ιδιωτικών κλινικών ενώ παράλληλα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δαπανών. 
 
Οι εταιρείες του κλάδου, έχουν αποφασίσει να προσβάλλουν τις διατάξεις της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του παραπάνω Νόμου,μέσω υποβολής αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών, σημειώνεται από την πλευρά των κλινικών αναμένεται να ευοδωθεί, δεδομένου ότι πολλές από τις διατάξεις είναι αντίθετες με διατάξεις του Συντάγματος (αντισυνταγματικές) και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Όπως αναφέρει επίσης χαρακτηριστικά η διοίκηση του Ιασώ, “η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Διοικήσεως και το αποτέλεσμα της αίτησης ακυρώσεως εναντίον της, αναμένεται να εκδοθεί εντός του Β΄Εξαμήνου του 2013”.
Σύμφωνα επίσης με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για το claw back με τη σημερινή ημέρα να είναι η τελευταία για τη δήλωση συμμετοχή των κλινικών στην ομαδική προσφυγή.