Προσωπαγνωσία

24-02-2016

Προσωπαγνωσία (πρόσωπο + αγνωσία) ή αλλιώς «τύφλωση του προσώπου» αποτελεί διαταραχή του εγκεφάλου κατά την οποία παρατηρείται αδυναμία αναγνώρισης προσώπων. Διακρίνονται δύο τύποι προσωπαγνωσίας, η επίκτητη και η συγγενής (αναπτυξιακή).

Η επίκτητη προσωπαγνωσία είναι αποτέλεσμα βλάβης στον ινιακό-κροταφικό λοβό και συναντάται πιο συχνά στους ενήλικες. Στη συγγενή προσωπαγνωσία, ο ασθενής δεν αναπτύσσει επαρκώς την ικανότητα να αναγνωρίζει πρόσωπα. Αρχικά ο όρος αναφερόταν σε περιπτώσεις έπειτα από οξεία εγκεφαλική βλάβη. Παρόλα αυτά, η συγγενής ή η αναπτυξιακή μορφή της διαταραχής, μπορεί να επηρεάσει το 2,5% του πληθυσμού.

Η περιοχή του εγκεφάλου η οποία συνδέεται με τη διαταραχή της προσωπαγνωσίας είναι η ατρακτοειδής έλικα η οποία σχετίζεται με την οπτική επεξεργασία των αντικειμένων. Δεν έχει βρεθεί κάποια θεραπεία.