Προθεσμία μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου στους ενδιαφερομένους για τη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ

06-11-2018

Προθεσμία μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη θέση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου στον έντυπο τύπο και όπως αναφέρει η προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών ορίζεται από αύριο Τετάρτη 7 Νοεμβρίου και θα παραμείνει «ανοιχτή» έως και 20 εργάσιμες ημέρες.

Στη συνέχεια, επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θα αναλάβει να αξιολογήσει τις αιτήσεις και τα προσόντα των υποψηφίων, προκειμένου να καταλήξει και να προτείνει ένα πρόσωπο στους δύο υπουργούς.Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια, εφόσον η συγκεκριμένη επιλογή γίνει δεκτή από τους υπουργούς  τότε η πρόταση θα κατατεθεί στη Βουλή, η οποία θα λάβει και την οριστική απόφαση. Ο χρόνος που απαιτείται για εισαγωγή, ακρόαση, συζήτηση και τελική απόφαση στη Βουλή, υπολογίζεται σε περίπου 7-10 ημέρες.

Εάν τηρηθεί το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2019. Δεν αποκλείεται ωστόσο, τα βιογραφικά να μην ικανοποιήσουν την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και να αποφασιστεί μία διαφορετική λύση, όπως η ανάλήψη της θέσης από τον σημερινό αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλου.