Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Εξέλιξη διαβουλεύσεων για την εξάλειψη του claw back – Μετακύλιση του κόστους στους… ασθενείς ζητούν οι πάροχοι

13-12-2022

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του υπουργείου Υγείας για το «αγκάθι» του claw back. Για το θέμα έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ κλπ, μετά από πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου φορέων Π.Φ.Υ..

Σύμφωνα με το Συντονιστικό, στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η «διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων για την εξάλειψη του claw back, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών και των πολυϊατρείων, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023».

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό Όργανο, οι πάροχοι πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εστίασαν στα παρακάτω ζητήματα και για τα οποία κατέθεσαν εκτενείς προτάσεις και θέσεις :

Χρονικός καταμερισμός του προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης, ανά Διοικητική Περιφέρεια, ανά εβδομάδα του έτους, πέραν του οποίου θα μπορούν οι ασφαλισμένοι να πηγαίνουν σε Δημόσιες δομές και να μην επιβαρύνονται οι ιδιώτες πάροχοι υγείας.

Καταλογισμός του claw back ανά κατηγορία δαπάνης ανά Διοικητική Περιφέρεια.

Real time έλεγχος διενέργειας εξετάσεων.

Κατηγοριοποίηση συνταγογράφησης. Η συνταγογράφηση χωρίζεται σε 6 ενότητες: Προληπτικές εξετάσεις (άνευ Rebate & claw back), Εξετάσεις προαθλητικού ελέγχου (άνευ Rebate & claw back), Εξετάσεις Post Covid (άνευ Rebate & claw back), Εξετάσεις Long Covid (άνευ Rebate & claw back), Χρόνια νοσήματα και Διαγνωστική Διερεύνηση.

Κανόνες  και Έλεγχος Συνταγογράφησης. Η συνταγογράφηση πρέπει να διέπεται από κανόνες που θα ελέγχουν αφ’ ενός την άσκοπη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά συγχρόνως δεν θα εμποδίζουν τον θεράποντα ιατρό τεκμηριωμένα να τελέσει το κλινικό έργο του.

Συνυπευθυνότητα Claw Back. Ο ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη κάλυψης του προϋπολογισμού του πέραν του 5% Claw back, πάνω από το οποίο η ανάληψη της ευθύνης από το πάροχο δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Στόχος είναι η πλήρης εξάλειψη του claw back το 2024.

Αμοιβή ιατρών για Διαγνωστικές εξετάσεις (Απεικονιστικές- Βιοπαθολογικές).

Αφαίρεση εξετάσεων από την αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ μετά από εισήγηση των Επιστημονικών Εταιρειών και Επαγγελματικών Ενώσεων ανά ειδικότητα.

Εξορθολογισμός συμμετοχής ασφαλισμένου.

Για τα ποιοτικά κριτήρια, να υπάρχει διαπραγμάτευση του Υπουργείου Υγείας με τη συμμετοχή των αντίστοιχων επιστημονικών ενώσεων και ενώσεων ακτινολόγων. Ζητήθηκε η αναβολή της εφαρμογής του μέτρου για ένα χρόνο και επανεξέταση των παραμέτρων της απόφασης, βάσει των ισχυόντων επιστημονικών δεδομένων / διεθνών οδηγιών και πρακτικών.

Να εξαιρεθούν τα ραδιοφάρμακα που υποβάλλουν τα διαγνωστικά εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής για τη διενέργεια των εξετάσεων PET και SPECT από το claw back.

Τέλος, το Συντονιστικό Όργανο φορέων Π.Φ.Υ. αναμένει εντός του Δεκεμβρίου ενημέρωση από τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κ. Σκυλακάκη για την οικονομική ενίσχυση που έχει ζητήσει.