Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Σε αδιέξοδο ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια – «Αγκάθι» το claw back

23-08-2022

Θερμό Σεπτέμβριο προαναγγέλλουν το Συντονιστικό των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όπως αναφέρουν, «το Υπουργείο Υγείας δεν έχει ανταποκριθεί επί της ουσίας σε κανένα από τα αιτήματα» του κλάδου. Και υποστηρίζουν πως οι υποχρεώσεις από πολλές ιατρικές μονάδες δεν καλύφθηκαν εν μέσω θέρους, εξαιτίας των περιορισμένων εισοδημάτων που είχαν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί, λόγω των αθροιστικών περικοπών που υφίσταντο από το claw back.

«Ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς με υποχρεώσεις που θα οδηγήσουν μεγάλο μέρος των εργαστηρίων στην χρεοκοπία και όχι απλά στο κλείσιμο τους. Με την εφαρμογή του claw back έχει υποθηκευτεί το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας και όλα αυτά, ενόσω τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη!», σημειώνει το Συντονιστικό. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται:

Χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ για το 2022, ώστε ό,τι εξέταση εκτελείται να αποζημιώνεται στο ακέραιο με τιμές ΦΕΚ. Αναστολή της προείσπραξης του 70% του claw back από τις πληρωμές και διαγραφή του claw back των προηγούμενων ετών. Άμεση εφαρμογή θεσμικών μέτρων με στόχευση τον μηδενισμό του claw back του 2023 και συζήτηση για τα ποιοτικά κριτήρια από μηδενικής βάσης.