Πρωτοβουλία Δούρου για την υλικοτεχνική ενίσχυση των νοσοκομείων

15-06-2017

Πρωτοβουλία για την ενίσχυση των νοσοκομείων με σύγχρονο βιοϊατρικό εξοπλισμό πρωτοβάθμιας υγείας αναλαμβάνει περιφερειάρχης Αττικής κυρία Ρένα Δούρου. Μετά την απόφαση να στηρίξει υλικοτεχνικά 31 νοσοκομεία της Αττικής, με χρηματοδότηση ύψους 40,6 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, τώρα προωθεί τις διαδικασίες για την προμήθεια νέου βιοϊατρικού εξοπλισμού σε μονάδες υγείας, προϋπολογισμού 4.653.000 ευρώ.

Ήδη υπεγράφη από την κυρία Δούρου πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης επειγουσών ελλείψεων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία απευθύνεται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής και στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και  Αιγαίου. Αυτές θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 – 2020,  στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 10 για την «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο βιοϊατρικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενες μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με στόχο να ενισχυθούν μονάδες και κέντρα υγείας, αλλά και εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων, που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα, λόγω των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια οι κυβερνήσεις.