Ψήφο εμπιστοσύνης από τα Διαγνωστικά Κέντρα στον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Ψήφο εμπιστοσύνης στον ΕΟΠΥΥ δίνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων για τον νέο τρόπο υποβολής και εκκαθάρισης των παραστατικών των συμβεβλημένων παρόχων του. Καλεί μάλιστα τα μέλη του «να γίνουν αρωγοί σε αυτή τη θετική προσπάθεια, με την ευχή να περάσει ο ΕΟΠΥΥ σε μία νέα εποχή κατά την οποία θα αναπτύσσει διαρκώς ορθολογικές και καινοτόμες διαδικασίες σε όλο το εύρος της διάδρασής του με τους παρόχους, γιατί από αυτές τις ενέργειες ωφελούμεθα όλοι, Οργανισμός, πάροχοι υγείας, κυρίως όμως ωφελούνται οι ασφαλισμένοι». 

Όπως αναφέρει ο ΠΑΣΙΔΙΚ, η άμεση και τελική εκκαθάριση στο 100% των βεβαιωμένων απαιτήσεων που αποτελούσε πάγιο αίτημά μας, εξορθολογίζει τη σχέση μας με τον Οργανισμό, μας βοηθά να επιτελέσουμε αρτιότερα το έργο μας και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους του Οργανισμού. 

Ελπίζουμε -σημειώνει ο Σύνδεσμος- ο Οργανισμός να μην αφήσει ημιτελή την ανωτέρω πρωτοβουλία με την οποία φαίνεται να οδηγείται σε νέα εποχή,ενώ θα πρέπει να προχωρήσει παράλληλα αφενός μεν στην επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της ονοματολογίας των διαγνωστικών εξετάσεων– πράξεων, αφ’ ετέρου δε στην σαφή και πλήρη περιγραφή των σημείων ελέγχου των απαιτήσεών μας για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, έτσι ώστε η συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και των παρόχων να είναι ξεκάθαρη και αντικειμενική.