Ρενάτα Βαλσαμή, Sales Director Roche Hellas

26-12-2016

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο φαρμακευτικός κλάδος στην Ελλάδα;

Μετά από μια πολύ κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο, μπορούμε σήμερα να είμαστε αισιόδοξοι καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε στην αγορά σημάδια ανάκαμψης. Σήμερα, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στην Ελλάδα είναι η ευρύτερη μεταρρύθμιση στον κλάδο της υγείας και ο εξορθολογισμός των δαπανών των επιμέρους κέντρων κόστους. Μέτρα όπως οριζόντιες μειώσεις τιμών δε βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση αντίθετα έχουν δυσάρεστα επακόλουθα για το σύνολο της ιατροφαρμακευτικής αλυσίδας και πλήττουν κυρίως τον ασθενή. Άποψή μας είναι ότι όλοι μαζί πρέπει να στραφούμε σε μέτρα που θα τονώσουν την ανάπτυξη και θα ενθαρρύνουν την καινοτομία – έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον ασθενή. Στη Roche πιστεύουμε στην καινοτομία γνωρίζοντας ότι η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη ισούται με επένδυση στην Υγεία.

Σε ποιους θεραπευτικούς τομείς εστιάζει η Roche Hellas; Ποιες οι προτεραιότητές της σε σχέση με το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της;

Διαβατήριό μας για την κορυφαία θέση της βιοτεχνολογίας στον κόσμο είναι η συνεχής αναζήτηση και παραγωγή νέων πρωτοποριακών φαρμάκων, που απαντάνε σήμερα στις αυριανές ανάγκες των ασθενών μας. Άλλωστε, στη Roche στόχος μας είναι να κάνουμε σήμερα αυτό που οι ασθενείς θα χρειαστούν αύριο «Doing now what patients need next.  Έχουμε κατακτήσει την πρώτη θέση στη βιοτεχνολογία, ακριβώς γιατί είμαστε προσηλωμένοι στην καινοτομία, διατηρώντας μια από τις ισχυρότερες γραμμές ανάπτυξης νέων προϊόντων στη φαρμακοβιομηχανία. Επικεντρωνόμαστε σε «δύσκολα» πεδία όπου υπάρχουν υψηλές ιατρικές ανάγκες, όπως η ογκολογία, η ανοσολογία, τα λοιμώδη νοσήματα, η οφθαλμολογία και η νευροεπιστήμη με σκευάσματα που αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής των ασθενών και βελτιώνουν παράλληλα την ποιότητα ζωής τους.

Ποια η φιλοσοφία βάσει της οποίας σχεδιάζετε και υλοποιείτε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

Στη βάση της φιλοσοφίας μας και της λειτουργίας μας βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος. Η επιχειρηματική μας δράση εστιάζει στον άνθρωπο ως ασθενή, ενώ μέσω των κοινωνικών μας πρωτοβουλιών στοχεύουμε στην κάλυψη των ευρύτερων αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Στην παρούσα φάση που η κοινωνία μας έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, έχουμε δώσει προτεραιότητα σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Με αυτό το σκεπτικό υλοποιούμε το Πρόγραμμα Υποστήριξης Ανασφάλιστων Ασθενών μέσω του οποίου προσφέρουμε φάρμακα συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ στους συμπολίτες μας που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό PRAKSIS πραγματοποιούμε τη δράση “Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής”, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών, οι οικογένειες των οποίων έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Με ευαισθησία όμως και απέναντι στη νέα γενιά που τώρα μπαίνει στην παραγωγική ηλικία και καλείται να αντιμετωπίσει μια  – γεμάτη προκλήσεις – αγορά εργασίας, έχουμε δημιουργήσει και το πρόγραμμα Roche Management Trainee δίνοντας για ένα χρόνο τη δυνατότητα σε νέους απόφοιτους Πανεπιστημίου να εργαστούν κοντά μας, ώστε να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε ένα πολυεθνικό οργανισμό. 

Ποια τα σχέδια και οι στόχοι σας για το άμεσο μέλλον σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό σας;

Συνεχίζουμε σταθερά να διατηρούμε και να ενδυναμώνουμε την γραμμή ανάπτυξης νέων προϊόντων που διαθέτουμε σε ένα ευρύτατο πεδίο ιατρικών αναγκών, ανανεώνοντας με συνέπεια το χαρτοφυλάκιό μας με καινοτόμα θεραπευτικά σκευάσματα. Βασικός πυλώνας για τη Roche συνεχίζει να είναι η κλινική έρευνα, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων. Από πλευράς της, η Roche Hellas επενδύει σταθερά στην κλινική έρευνα διεξάγοντας το 2012 32 κλινικές μελέτες, μια επένδυση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το 2013 η επένδυση άγγιξε τα €3 εκατομμύρια ευρώ με 31 ενεργές κλινικές μελέτες, ενώ και για το 2014 το κλινικό μας πλάνο καταγράφει αυξητική πορεία, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως τη  δέσμευση της εταιρείας μας για τη συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη στη χώρα μας.

Παράλληλα, η Εξατομικευμένη Θεραπεία συνιστά για εμάς ένα πεδίο στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Η Εξατομικευμένη Θεραπεία αποτελεί βασικό πυλώνα λειτουργίας της Roche καθώς στόχος μας είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, στοχευμένων θεραπειών προσαρμοσμένων στις ξεχωριστές ανάγκες που έχει κάθε ασθενής, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.