1931-10-21

21-10-1931

Πεθαίνει ο Κονσταντίν φον Ικόνομου (Constantin Freiherr von Economo), ρουμάνος νευρολόγος και ψυχίατρος, ελληνικής καταγωγής (Κωνσταντίνος Οικονόμου). Ανακάλυψε, μεταξύ άλλων, τη ληθαργική εγκεφαλίτιδα και δημιούργησε λεπτομερή χάρτη της κυτταροαρχιτεκτονικής του εγκεφαλικού φλοιού. Το όνομά του φέρουν οι ομώνυμοι ατρακτοειδείς νευρώνες.