1938-07-04

04-07-1938

Γεννιέται ο Στίβεν Ρόουζ (Steven Rose), βρετανός νευροεπιστήμονας. Υποστήριξε τη σπουδαιότητα των μεγάλης κλίμακας συστημάτων (κοινωνικών συστημάτων, οικοσυστημάτων) και επέκρνε τς θεωρίες της κοινωνιοβιολογίας και της εξελικτικής ψυχολογίας.