1953-07-23

23-07-1953

Με το Ν.Δ. 2464/1953 (ΦΕΚ 185/23-7-1953) ορίζεται ότι λειτουργεί Οδοντιατρικό Τμήμα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο «αυτοδιοικείται και αποτελεί ίδιον Σύλλογον».