1985-08-31

31-08-1985

Πεθαίνει ο Φρανκ Μακφάρλαν Μπάρνετ (Frank Macfarlane Burnet), αυστραλός ιολόγος, γνωστός για τη συμβολή του στην ανοσολογία. Διατύπωσε τη θεωρία ότι η ικανότητα του οργανισμού να διακρίνει μεταξύ του δικού του και ενός ξένου ιστού δεν είναι κληρονομική, αλλά αποκτάται κατά το εμβρυακό στάδιο. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1960, μαζί με τον Peter Brian Medawar, για την ανακάλυψη της επίκτητης ανοχής του ανοσοποιητικού συστήματος στη μεταμόσχευση ιστών και οργάνων.