2007-01-11

11-01-2007

Κυκλοφορεί στα φαρμακεία το πρώτο εμβόλιο κατά των ιών που ευθύνονται για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Προσφέρει αποτελεσματικότητα 70-75%, γίνεται σε τρεις δόσεις, που χορηγούνται σε συνολικό διάστημα έξι μηνών και το κόστος του, που ανέρχεται σε 555 ευρώ, δεν καλύπτεται από κανένα ασφαλιστικό ταμείο.