2011-01-14

14-01-2011

Στο περιοδικό Science δημοσιεύεται έρευνα επιστημόνων που παρουσιάζουν γενετικά τροποποιημένες κότες οι οποίες μπορούν μεν να κολλήσουν την επικίνδυνη γρίπη Η5Ν1, δεν τη μεταδίδουν όμως σε άλλα πτηνά. Η μέθοδος θα μπορούσε να εμποδίσει τις επιδημίες σε αναπτυσσόμενες χώρες, όμως διευκρινίζεται ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια δοκιμών ασφαλείας προτού επιτραπεί σε μεταλλαγμένα κοτόπουλα να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.