2016-10-10

10-10-2016

Στο περιοδικό JAMA Internal Medicine δημοσιεύεται αμερικανική επιστημονική έρευνα η οποία συγκρίνει για πρώτη φορά την απόδοση 234 γιατρών με εκείνη 23 προγραμμάτων λογισμικού και εφαρμογών όσον αφορά την ακρίβεια των διαγνώσεων. Η σύγκριση έγινε επί 45 κλινικών περιπτώσεων, που αφορούσαν τόσο συνηθισμένες, όσο και σπάνιες ασθένειες. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι οι γιατροί κάνουν υπερδιπλάσιες σωστές διαγνώσεις σε σχέση με τις μηχανές και τους αλγόριθμούς τους.