2018-08-31

31-08-2018

Πεθαίνει ο Λουίτζι Λούκα Καβάλι – Σφόρτσα (Luigi Luca Cavalli-Sforza), ιταλός γενετιστής, από τους πρωτοπόρους της πληθυσμιακής γενετικής. Ερεύνησε την προέλευση και την διαδρομή του ανθρώπινου είδους μελετώντας τις ομάδες αίματος και εισηγήθηκε ότι οι απομονωμένοι πληθυσμοί και ειδικά αυτοί της Κεντρικής Αφρικής κρατούν το κλειδί για τέτοιου είδους μελέτες.