2019-05-28

28-05-2019

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει ότι θεωρεί την εργασιακή εξουθένωση (“burn out” όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλείται) ως ένα «φαινόμενο που συνδέεται με την εργασία» και όχι ως ασθένεια.