2021-06-04

04-06-2021

Πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Ερνστ (Richard Ernst), ελβετός φυσικός και χημικός που εργάστηκε στο πεδίο της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR). Εφάρμοσε τους μετασχηματισμούς Φουριέ για τη βελτίωση της ακρίβειας στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (της σημερινής μαγνητικής τομογραφίας – MRI). Βραβεύτηκε με Νόμπελ Χημείας το 1991 για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας της φασματοσκοπίας NMR υψηλής ανάλυσης.