2022-11-12

12-11-2022

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Πνευμονίας. Καθιερώθηκε από το 2009 για να αυξήσει τη γνώση και την ευαισθητοποίηση για την ασθένεια σε παγκόσμιο επίπεδο.