1902-09-05

05-09-1902

Πεθαίνει ο Ρούντολφ Βίρχοβ (Rudolf Virchow), γερμανός γιατρός, βιολόγος και παθολογοανατόμος. Ανέπτυξε τις θεμελιώδεις αρχές της κυτταρικής παθολογίας και εργάστηκε για τη διάδοση της ιατρικής υγιεινής. Περιέγραψε τη λευχαιμία, εισήγαγε τους όρους «θρόμβωση» και «εμβολή». Γνωστός ως ο πατέρας της παθολογίας και ιδρυτής της κοινωνικής ιατρικής, χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική φράση «omnis cellula e cellula» («κάθε κύτταρο προέρχεται από ένα άλλο κύτταρο»), με την οποία συνόψισε την κυτταρική θεωρία.