Σχέδιο Δράσης της Πολιτείας για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

26-12-2016

Παρουσιάστηκε χθες μελέτη της Planet για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας που – όπως επισημάνθηκε – αναδεικνύει τη δυνατότητα σύνδεσης της παραγωγικής ανασυγκρότησης με την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, αλλά σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση ενός προνομιακού χώρου για την Ελλάδα. Αυτό προκύπτει και από το γεγονός ότι την ημερίδα διοργάνωσαν από κοινού το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης  η οποία είναι γνωστό ότι είχε και την πρωτοβουλία για την εκπόνηση της μελέτης.

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης επισήμανε πως πρόκειται για πιλοτική μελέτη που ξεκινά από το φάρμακο, ένα κοινωνικό αγαθό μεγάλης σημασίας με στόχο την ανάπτυξη με σαφή οδκό χάρτη και συγκεκριμένους στόχους, ώστε να ξεπεραστούν δύο αποτυχημένα μοντέλα του παρελθόντος. Το πρώτο είναι το παρελθόν του προστατευτικού καθεστώτος. Το δεύτερο είναι εκείνο της πολιτικής τιμολόγησης του φαρμάκου με μοναδικό σκοπό τη δραστική περικοπή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Σημείωσε επίσης ότι , σκοπός είναι διαμορφωθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο βιωσιμότητας και προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας που θα στηρίζεται στην έρευνα, στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία και την τόνωση της απασχόλησης και στην εξωστρέφεια.

Οι έξι άξονες του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη είναι:
-Ενίσχυση Ζήτησης Προϊόντων Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων:
-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων:
-Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας μέσω δράσεων:
-Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων:
-Βελτίωση περιβάλλοντος χρηματοδότησης μέσω δράσεων:
– Οι πρωτοβουλίες – δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης

Ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός έκανε λόγο για «μια νέα εθνική φαρμακευτική πολιτική και ένα νέο ισχυρό κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην Πολιτεία, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιχειρηματίες στον τομέα του φαρμάκου και την κοινωνία, στηριγμένο σε διαφανείς συμφωνίες , σε σαφείς δεσμεύσεις, σε μηχανισμούς ελέγχου και σε μία νέα κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης που έχουμε ανάγκη για να επιβιώσει και το Σύστημα Υγείας και η χώρα. Υποστήριξε επίσης ότι το φάρμακο είναι για την Ελλάδα ένας τομέας προνομιακός όχι μόνο για την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αφού υπάρχει εξαιρετική παραγωγική και εξαγωγική εμπειρία, εξωστρέφεια, τεχνογνωσία, και υψηλής κατάρτισης προσωπικό.

Η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Θεοδώρα Τζάκρη στην παρέμβασή της υπογράμμισε ότι «το Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε αποτελεί το βασικό – ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και ξεκαθάρισε ότι μέλημα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας με τη δημιουργία νέου φιλόξενου περιβάλλοντος για μελλοντικές επενδύσεις της βιομηχανίας ώστε η εγχώρια παραγωγή να ενδυναμωθεί από ξένες επενδύσεις και όχι με την στενή έννοια της δημιουργίας περιβάλλοντος προστασίας στην εγχώρια παραγωγή.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας ο οποίος σημείωσε ότι μόνο ο ιδιωτικός τομέας δημιουργεί πλέον σταθερές και βιώσιμες δουλειές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, και εκεί πρέπει να βασιστεί και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Χαρακτήρισε δε την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία ως ένα δυναμικό κλάδο με προοπτικές που παράγει προστιθέμενη αξία και σημείωσε πως είναι ο δεύτερος κλάδος στις εξαγωγές και σε μερίδιο δαπανών έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό επί του τζίρου και με 50.000 εργαζόμενους άμεσα και έμμεσα, με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση και για αυτό μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως βασικό ανάχωμα στο brain drain.

Χαιρετισμό επίσης απεύθυνε ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κος Θεόδωρος Τρύφων ενώ ο ΣΦΕΕ απέστειλε ανακοίνωση υποστήριξης.