Σχεδόν έτοιμο το νομοσχέδιο για την εφαρμογή μηχανισμού αξιολόγησης των φαρμάκων

14-11-2017

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή μηχανισμού αξιολόγησης (HTΑ) στη χώρα  μας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview τις επόμενες ημέρες το υπουργείο Υγείας θα καταθέσει νομοσχέδιο για την μετατροπή της Επιτροπής Θετικής Λίστας και σε Επιτροπή μηχανισμού αξιολόγησης φαρμάκων.

Η νέα Επιτροπή θα είναι προσωρινή και θα λειτουργήσει με τρόπο ώστε μετά από σύντομο μεταβατικό στάδιο, να λειτουργήσει αυτόνομα και ανεξάρτητα από την Επιτροπή Θετικής Λίστας. Στόχος είναι τους πρώτους μήνες του 2018 να λειτουργεί ένας αξιόπιστος μηχανισμός  για θέματα αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης της φαρμακευτικής καινοτομίας.

Σύμφωνα με την εμπειρία άλλων χωρών της ΕΕ  γίνεται έγκριση των φαρμάκων βάσει της προσφοράς τους σε ανικανοποίητες θεραπευτικές ανάγκες: αρχικά αξιολογούνται τα στοιχεία των κλινικών μελετών και μετά τα στοιχεία καθημερινής κλινικής πρακτικής (real life data). Αμέσως μετά συνυπολογίζονται τα στοιχεία βελτίωσης ποιότητας ζωής.

Για παράδειγμα, στην Ιταλία η αξιολόγηση συνεχίζεται και μετά την κυκλοφορία ενός φαρμάκου με τα ακόλουθα βήματα: τιμολόγηση, αποζημίωση και ΗΤΑ. Οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι γιατροί, φαρμακοποιοί, εκπρόσωποι υγειονομικών αρχών, φαρμακευτικές εταιρείες και στελέχη από τις υγειονομικές περιφέρειες και τις τοπικές κυβερνήσεις.