Σε δημόσια διαβούλευση ν/σ για την οδική ασφάλεια. Δημιουργούνται κέντρα αξιολόγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ
25-05-2021

Μέχρι την Τρίτη 1η Ιουνίου θα παραμείνει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την οδική ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Πρόκειται για νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, με το νομοσχέδιο αυτό:

– Επιχειρείται η αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση, τη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών οχημάτων. Με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη γενικότερη προαγωγή του επιπέδου της οδικής ασφάλειας της χώρας.

– Επιχειρείται, επίσης, ο καθορισμός ενός συστήματος ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, καθώς και αξιολόγησης των εξεταστών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών.

Στο άρθρο 12 προβλέπεται θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως οι υποψήφιοι που είναι κωφοί ή βαρήκοοι υποβάλλονται σε θεωρητική εξέταση με την προβολή βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις, τα σχήματα και τα κείμενα μεταφρασμένα στην ελληνική νοηματική γλώσσα, καθώς και υπότιτλους. Ο υποψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση ακολουθώντας τις υποδείξεις του βίντεο.

Το άρθρο 25 προβλέπει την ίδρυση κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα. Μεταξύ άλλων, τα κέντρα  παρέχουν εξατομικευμένη ιατρική εκτίμηση της ικανότητας οδήγησης ατόμων με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να καταστούν ικανοί και ασφαλείς οδηγοί.