Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030 – Τι προβλέπει

06-02-2023

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε η υφυπουργός Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για την Ψυχική Υγεία όλων των πολιτών. Το Σχέδιο περιλαμβάνει πολιτικές που ξεκίνησαν να υλοποιούνται, αλλά και μεταρρυθμίσεις που επίκεινται.

Συγκεκριμένα, το υπό διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) αρθρώνεται σε ένα πλέγμα πολιτικών με δέκα (10) άξονες, που διακρίνονται σε πέντε (5) κάθετους και πέντε (5) οριζόντιους:

Κάθετοι άξονες

Ολοκλήρωση της κατάργησης της ιδρυματικής περίθαλψης, (κατάργηση των Τμημάτων Χρονίων Ασθενών στα εναπομείναντα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και των Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών), με παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών για άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές και ανάπτυξη της Ψυχογηριατρικής.

Περαιτέρω ανάπτυξη και ολοκλήρωση του κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ταυτόχρονη ενσωμάτωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με παράλληλη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Ολοκλήρωση του δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβάνοντας ειδική πρόβλεψη για άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

Μεταρρύθμιση των ιατροδικαστικών ψυχιατρικών υπηρεσιών από ιδρυματικές σε κοινοτικές υπηρεσίες και ανάπτυξη Μονάδων Ψυχιατρικής Εντατικής Θεραπείας.

Ολοκλήρωση και ενίσχυση του πανελλαδικού δικτύου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης.

Οριζόντιοι Άξονες

Καθολική εφαρμογή της τομεοποίησης σε όλη την επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους πυλώνες παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, ΑμΚΕ), διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και προώθηση της έρευνας και κατάρτιση στην ψυχική υγεία.

Μείωση του αριθμού των ακούσιων εισαγωγών στο μέσο όρο της ΕΕ.

Ενίσχυση της ένταξης ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη προγραμμάτων για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος, με ταυτόχρονη ενδυνάμωση της φωνής των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους.

Ενσωμάτωση της ψυχικής υγείας ως μέρος της ετοιμότητας και του σχεδιασμού/υλοποίησης της αντιμετώπισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η πανδημία.

Όπως αναφέρει η υφυπουργός κα Ράπτη, «μία από τις επιδιώξεις του ΕΣΔ – και της διαβούλευσης – είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, με όραμα την καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και μηδενική ανοχή στο στίγμα και τους κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Είναι κρίσιμο να υπάρξουν πολιτικές και δράσεις ενδυνάμωσης, που θα οδηγήσουν στην προαγωγή και διασφάλιση της ψυχικής υγείας και ευεξίας για όλους τους πολίτες, στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, καθώς και στην έγκαιρη παρέμβαση και αντιμετώπισή τους, με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Συνεπώς, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των πολιτών, των φορέων και ιδιαιτέρως των επαγγελματιών ή εθελοντών που εργάζονται στο πεδίο είναι πολύ σημαντικές και, όπου είναι εφικτό, θα ενσωματωθούν εμπλουτίζοντας το ΕΣΔ ή θα τηρηθούν για μεταγενέστερη αξιοποίηση».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 2023.