Σε δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις, θα υποβάλλονται οι γυναίκες θύματα βίας

26-12-2016

Σε δωρεάν ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής ή μη ικανότητάς τους, θα υποβάλλονται οι γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου για τις «Ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις σε γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά αυτών». 

Ο κ. Γρηγοράκος εξέδωσε την εγκύκλιο με αφορμή τις επισημάνσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σχετικά με προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στη συνεργασία των δομών της με διάφορα Νοσοκομεία της χώρας και αφορούν: α) στη μη έγκριση της διεξαγωγής των εξετάσεων λόγω της αδυναμίας οικονομικής συμμετοχής των γυναικών όπως και της γεωγραφικής τομεοποίησης και β) στη χρονοβόρα διαδικασία της διεξαγωγής των εξετάσεων σε γυναίκες θύματα βίας. 

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, για την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και των φιλοξενούμενων και εργαζόμενων σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι, οι γυναίκες θύματα βίας που πρόκειται να φιλοξενηθούν σ’  αυτούς να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις όπως: 

• αιματολογικές, για σοβαρά μεταδιδόμενα νοσήματα,

• ακτινογραφία θώρακος, για φυματίωση,

• δερματολογικές, για μεταδοτικές ασθένειες,

• ψυχιατρική εκτίμηση, για την πιστοποίηση δυνατότητας συμβίωσης με άλλα

άτομα και

• παιδιατρική γνωμάτευση για τα παιδιά των γυναικών. 

Οι γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά αυτών, που πρόκειται να φιλοξενηθούν ή φιλοξενούνται ήδη σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών, θα υποβάλλονται κατά προτεραιότητα σε δωρεάν ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις ανεξαρτήτως της ασφαλιστικής ή μη ικανότητάς τους. 

Οι δομές οι οποίες θα παραπέμπουν τις γυναίκες θύματα βίας στο Νοσοκομείο,  για τον απαραίτητο ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο, θα πρέπει να ενημερώνουν το Νοσοκομείο εκ των προτέρων.  Αν πρόκειται για παραπομπή ήδη φιλοξενούμενου θύματος βίας το Νοσοκομείο θα πρέπει να ενημερώνεται τουλάχιστον μία ημέρα πριν την εκτέλεση των εξετάσεων και αν πρόκειται για μη φιλοξενούμενο θύμα βίας το ταχύτερο δυνατό πριν την προσέλευσή του στο Νοσοκομείο. 

Το θύμα βίας θα συνοδεύεται από υπάλληλο της δομής στην οποία φιλοξενείται ή από την υπηρεσία την οποία παραπέμπεται.  Ο συνοδός υπάλληλος θα παραδίδει στο νοσοκομείο παραπεμπτικό σημείωμα,  υπογεγραμμένο από την αρμόδια υπηρεσία της δομής στην οποία φιλοξενείται ή πρόκειται να φιλοξενηθεί, όπου θα αναγράφονται οι εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί το θύμα και τα παιδιά της.