Σε ποιες χώρες πάνε οι Έλληνες για “να βρουν την υγειά τους”

26-12-2016

Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία είναι οι χώρες που φαίνεται ότι επιλέγουν οι Έλληνες να βρουν την Υγειά τους εκτός συνόρων. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το ύψος της δαπάνης που καλείται να πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ «για παρασχεθείσες υπηρεσίες υγείας σε ασφαλισμένους ελληνικών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης βάσει των ΕΚ 883/2004 και 987/2009», όπως αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης απόδοσης Δαπάνης. Πιο αναλυτικά, ο ΕΟΠΥΥ θα καταβάλλει: 

 • 1.001.501,51 ευρώ στην Αυστρία
 • 4.841.954,00 SEK σε συναλλαγματική ισοτιμία € στην Σουηδία,
 • 151.099,25 CHF  σε συναλλαγματική ισοτιμία € στην Ελβετία,
 • 200.756,49 ευρώ στην Γαλλία,
 • 43.379,57 ευρώ στην Κύπρο,
 •  77.679,33 ευρώ στο Λουξεμβούργο,
 • 576.612,02 ευρώ στη Γερμανία,
 • 418.150,47 ΝΟΚ σε συναλλαγματική ισοτιμία € στην Νορβηγία,
 • 2.317,70 ευρώ στη Λιθουανία,
 • 167.313,00 IKR σε συναλλαγματική ισοτιμία € στην Ισλανδία,
 • 32.909,1 ευρώ στην Ολλανδία,
 • 455,00 στην Λεττονία,
 •  247.713,02 BGN σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς την Βουλγαρία,
 • 10.451,50 CZK σε συναλλαγματική ισοτιμία € προς την Τσεχία,
 • 1.580,19 ευρώ στην Εσθονία,
 • 1.787.114, 89 ευρώ στο Βέλγιο
 • 5.316,64 ευρώ στην Σλοβακία
 •  406,45 ευρώ € στην Σλοβενία
 • 1.242,70 CHF σε συναλλαγματική ισοτιμία € στο Λιχτενστάιν
 • 45.993,80 PLN σε συναλλαγματική ισοτιμία € στην Πολωνία