Στα ελληνικά φάρμακα, η “μερίδα του λέοντος” στις μειώσεις των τιμών

15-05-2017

Με την “πλάτη στο τοίχο” βρίσκεται και πάλι το ελληνικό φάρμακο αφού παίρνει για άλλη μια φορά τη «μερίδα του λέοντος» των μειώσεων στις τιμές που φαίνεται να προκύπτουν από την τρέχουσα ανακοστολόγηση. Μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν και το 75%, ενώ για το 25% του συνόλου των ελληνικών φαρμάκων η τιμή θα πέσει μεταξύ 10-15%. Σύμφωνα με τις προτάσεις του ΕΟΦ, η μείωση των τιμών των γενοσήμων εγχώριων φαρμάκων, θα είναι κατά μέσο όρο 6,5%,  την ίδια στιγμή που η μείωση στα εισαγόμενα φάρμακα, κατά μέσο όρο φαίνεται ότι δε θα είναι μεγαλύτερη από 1.6%.

Συγκεκριμένα ο ΕΟΦ μειώνει εκ νέου τις τιμές 4.300 γενοσήμων -6.5% κατά μ.ό. Ειδικότερα:

  • για 350 μειώνονται έως 5%
  • για 1075 μειώνονται έως 10%
  • για 80 μειώνονται έως 15%
  • για 360 μειώνονται έως 50%
  • – για 170 έως 75%

Οι αντίστοιχες μειώσεις των τιμών για τα πρωτότυπα εισαγόμενα φάρμακα κυμαίνονται κατά μ.ό. στο -1,6%. Συγκεκριμένα:

  • για 595 μειώνονται έως 5%
  • για 110 μειώνονται έως 10%
  • για 63 μειώνονται έως 15%
  • για 50 μειώνονται έως 20%
  • για 120 έως 50%

Στις ίδιες τιμές παραμένουν 1825 πρωτότυπα φάρμακα και 2.245 γενόσημα φάρμακα.