Σταθερή η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα μας, την τελευταία εβδομάδα

12-03-2018

Σταθερή παραμένει η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων. Όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ, κατά την εβδομάδα 9/2018 (26 Φεβρουαρίου – 04 Μαρτίου 2018) οι επισκέψεις σε ιατρό για γριπώδη συνδρομή   παραμένουν   σε   παρόμοια   επίπεδα σε   σύγκριση   με   την   προηγούμενη   εβδομάδα   8/2018.

Από   την   εβδομάδα   40/2017   έως   και   την   εβδομάδα   9/2018   (26   Φεβρουαρίου   –   04   Μαρτίου   2018) καταγράφηκαν   73   σοβαρά   κρούσματα   εργαστηριακά   επιβεβαιωμένης   γρίπης,   εκ   των   οποίων   τα   71 νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ.). Εξ αυτών των κρουσμάτων εμβολιασμένα ήταν τα 10 (14%). Το ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 17 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Οι 15 θάνατοι αφορούσαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ και 2 σε ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. Κανένα από τα προαναφερθέντα κρούσματα που απεβίωσαν δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη. Πιο αναλυτικά:

Όσον αφορά στα κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.:

Πρόκειται για 48 άνδρες και 23 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 3 έως 86 έτη, μέση ηλικία 56,7 έτη και διάμεση 62 έτη (Διάγραμμα 6). Τα 30 (42,3%) από τα προαναφερόμενα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Α και τα 41 (57,7%) στον ιό γρίπης τύπου Β. Τα 24 από τα στελέχη τύπου Α που απομονώθηκαν από τα ανωτέρω κρούσματα υποτυποποιήθηκαν και εξ ́ αυτών τα 2 (8,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3Ν2) και τα 22 (91,7%) στον υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09 (Διάγραμμα 4).

Από τα 71 κρούσματα ήταν εμβολιασμένα τα 10 (14%). Σημειώνεται ότι τα 54 (76,1%) από τα 71 προαναφερόμενα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ ανήκουν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και εξ’ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 10 (18,5%).

Όσον αφορά στα κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.:

Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα, ηλικίας 79 και 87 ετών αντίστοιχα. Τα προαναφερόμενα κρούσματα οφείλονται στον ιό γρίπης τύπου Β. Τα προαναφερόμενα σοβαρά κρούσματα χωρίς νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ δεν είχαν εμβολιαστεί αν και ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

Από   την   εβδομάδα   40/2017   έως   και   την   εβδομάδα   9/2018   στην   Ελλάδα   έχουν   καταγραφεί   17   θάνατοι   από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, εκ των οποίων οι 15 αφορούν σε κρούσματα που χρειάστηκαν νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ και 2 σε κρούσματα που δεν νοσηλεύτηκαν σε Μ.Ε.Θ.

Πρόκειται για 12 άνδρες και 5 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 30 έως 87 έτη,  μέση ηλικία 62,6 έτη και διάμεση 64 έτη. Από τα 6 (35,3%) κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α και από τα 11 (64,7%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 6 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα προαναφερόμενα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν και εξ ́ αυτών 5 (83,3%) ανήκαν στον υπότυπο Α (Η1Ν1)pdm09  και 1 (16,7%) στον υπότυπο Α(Η3Ν2).

Από το σύνολο των 17 ασθενών που απεβίωσαν κανένας δεν είχε εμβολιαστεί για τη γρίπη. Σημειώνεται ότι τα 15 (88,2%) από τα 17 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συστήνεται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.