Στο “μικροσκόπιο” του υπουργείου Υγείας οι φάκελοι ασθενών που παραπέμπονται για παχυσαρκία

26-12-2016

Στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Υγείας μπαίνουν οι φάκελοι ασθενών που παραπέμπονται για επεμβάσεις αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, όπως τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου. Παράλληλα, υπό αξιολόγηση είναι τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικές κλινικές για την καταλληλότητά τους αναφορικά με την διενέργεια τέτοιων επεμβάσεων. 

Ήδη ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης προχώρησε στην συγκρότηση ειδικής Επιτροπής «για την αξιολόγηση φακέλων ασθενών, Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση, έργο της Επιτροπής «είναι η λεπτομερής εξέταση των φακέλων των ενδιαφερομένων ασθενών για την τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και διαμερισματοποίηση στομάχου καθώς και η αξιολόγηση των Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών ως κατάλληλα για την διενέργεια των ανωτέρω μεθόδων». 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Εμμανουήλ Λέανδρος (Καθηγητής Χειρουργικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ») και η θητεία της είναι ένα έτος. 

Μέλη ορίστηκαν η κα  Ανδρομάχη Βρυωνίδου (Συντονίστρια Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος στο Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.) και ο κ.  Ανδρέας Ρωμάνος (Συντονιστής Διευθυντή Γαστρεντερολογικού Τμήματος, στο  Γ.Ν.Α.«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ»Ε.Ε.Σ.).