Στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας της ΕΕ ο Άδωνις Γεωργιάδης – Στο επίκεντρο η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ

Φάρμακα
24-06-2024

Η αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας βρέθηκε στο επίκεντρο του Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας των Κρατών Μελών της ΕΕ, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024. Στο Συμβούλιο συμμετείχε ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον Γ.Γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Άρη Αγγελή, καθώς και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φαρμάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Χαρίκλεια Κανή. Στο Συμβούλιο συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Επίτροπος Υγείας της Ε.Ε. κ. Στέλλα Κυριακίδου, καθώς και η Διευθύντρια του ΕΜΑ κ. Emer Cooke.

Οι Υπουργοί Υγείας των κρατών – μελών της ΕΕ ενημερώθηκαν για την πρόοδο που επετεύχθη κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συστάδα των διατάξεων που αφορούν την πρόληψη και διαχείριση ελλείψεων φαρμάκων και εστίασαν στο προτεινόμενο σύστημα μόχλευσης των κινήτρων για τις εταιρείες, παρέχοντας σχετικές πολιτικές κατευθύνσεις. Κατά τις παρεμβάσεις του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ ενός ενδεχόμενου νομοθετήματος για τα κρίσιμα φάρμακα και ότι θα πρέπει να διερευνηθούν όλοι οι πρόσφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της Ένωσης για την στήριξη του εγχειρήματος αυτού, πέραν της κρατικής βοήθειας. Τέλος, είπε πως θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία ενός EU Health investment Hub, διότι θα βοηθήσει εξαιρετικά τα Κράτη Μέλη, όπως τη Χώρα μας, προκειμένου να λαμβάνουν στοχευμένη καθοδήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ που δύνανται να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις τους για την αναβάθμιση του Συστήματος Υγείας προς όφελος των πολιτών.

Αναφορικά με την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και ειδικότερα την προτεινόμενη μόχλευση των κινήτρων, ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως η Ελλάδα επιδιώκει ένα ισορροπημένο και ρεαλιστικό σύστημα που θα ευνοεί την καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών τόσο σε καινοτόμα όσο και σε γενόσημα φάρμακα. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε τη διατήρηση της περιόδου ρυθμιστικής προστασίας των δεδομένων στα 8 έτη, με 2 έτη επιπλέον προστασίας της αγοράς και μέγιστη συνολική διάρκεια προστασίας τα 11 έτη. Επιπλέον, συμφώνησε με την πρόταση της Βελγικής Προεδρίας για τη μετατροπή του κινήτρου για πρόσθετη θεραπευτική ένδειξη από 1 έτος προστασίας δεδομένων σε 1 έτος προστασίας αγοράς, ενώ παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός δημόσιου μητρώου όπου θα μπορούν να αναζητούνται τα δεδομένα και οι περίοδοι προστασίας που ισχύουν για κάθε προϊόν. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε επίσης τη σημασία του κινήτρου για μη καλυπτόμενη ιατρική ανάγκη, το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση για την καινοτομία και θα καθορίζει αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για τον προσδιορισμό των προϊόντων που απευθύνονται σε μη καλυπτόμενη ανάγκη, καθώς και την διεξαγωγή συγκριτικών μελετών. Τέλος, συμφώνησε με τον Τσέχο ομόλογο του για την αναγκαιότητα συνεργασίας για μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ, σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές και μηχανισμούς για την αποθεματοποίηση φαρμάκων ώστε να αποφεύγονται τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στον επαρκή εφοδιασμό της αγοράς και την δημόσια υγεία των πολιτών.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Υγείας της ΕΕ, ο κ. Γεωργιάδης είχε διμερή συνάντηση με την Δανή Υπουργό Υγείας κ. Sophie Lohde, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ανταλλαγή απόψεων των δύο χωρών μεταξύ άλλων και για την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ.