Στο τέλος Σεπτεμβρίου ανακοινώνεται το σχέδιο Καναβού για την τιμολόγηση των φαρμάκων

26-12-2016
Ένα συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, διαφανούς και σύγχρονου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων στη βάση προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναπτύξει το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force-TFGR) και τον διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονα από το London School of Economics (LSE) Καθ. Πάνο Καναβό.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το Σχέδιο Δράσης βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2013. Οι βασικές δράσεις που θα υλοποιηθούν άμεσα με σκοπό να τεθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου συστήματος είναι τα εξής:
 
–    Ανάπτυξη Εθνικής Φαρμακευτικής Πολιτικής η οποία θα αποτελεί την «Βίβλο» για όλους του εμπλεκόμενους στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής.
 
–    Η συγκρότηση Επιτροπής Τιμολόγησης στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων η οποία θα έχει σαφή αποστολή, ξεκάθαρες διαδικασίες, κανόνες λογοδοσίας, καθώς και επαρκή επιστημονική και διοικητική ικανότητα.
 
–    Η συγκρότηση Επιτροπής Αποζημίωσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας η οποία θα έχει σαφή αποστολή, δομημένη διακυβέρνηση, ξεκάθαρες διαδικασίες και κανόνες λογοδοσίας καθώς και επαρκή επιστημονική και διοικητική ικανότητα.
 
Όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που σχετίζονται με τη συγκρότηση των ανωτέρω Επιτροπών, θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν.
 
Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος στο οποίο η πλευρά της προσφοράς (τιμές, τιμολόγηση, αποζημίωση) αλληλοεπιδρά με την πλευρά της ζήτησης (συνταγογράφηση, διάθεση, επιμερισμός κόστους).
 
Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό συγκεκριμένων δράσεων στον τομέα της πολιτικής φαρμάκου όπως τα κριτήρια τιμολόγησης και αποζημίωσης, εκπτώσεις, rebates, συμφωνίες τιμής-όγκου και clawback, διαγωνιστικές διαδικασίες και άλλες, θα είναι διαθέσιμο για περαιτέρω διαβούλευση, όταν θα οριστικοποιηθεί από τους εμπειρογνώμονες και εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος.