Στους παθολόγους και τους παιδίατρους η εξειδίκευση στη Διαβήτη. Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για όλες τις εξειδίκευσεις

14-09-2018

Υπό προϋποθέσεις θα χορηγείται η ιατρική  εξειδίκευση από ιατρούς που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας. Αυτό προβλέπει υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, σύμφωνα με την οποία για:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ.

Δικαίωμα εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν: α) όσοι κατέχουν μια από τις ακόλουθες  ειδικότητες:  Παθολογία,  Χειρουργική,  Αναισθησιολογία,  Καρδιολογία, Πνευμονολογία- Φυματιολογία, Ορθοπεδική, Παιδιατρική και Γενική Ιατρική, για τους οποίους η διάρκεια εκπαίδευσης είναι δύο (2) έτη και β) όσοι κατέχουν τον τίτλο εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας για τους οποίους η διάρκεια εκπαίδευσης είναι ένα (1) έτος.

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης στην Επείγουσα Ιατρική ανά βασική ειδικότητα είναι:

Α) Για όσους έχουν τίτλο εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας πλην της ειδικότητας της Παιδιατρικής: Εκπαίδευση δώδεκα (12) μήνες ως ακολούθως:  ένα (1) μήνα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και έντεκα (11) μήνες στα ιατρεία του ΤΕΠ.

Β) Για τους  ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας: Εκπαίδευση είκοσι τέσσερις (24) μήνες στα ιατρεία του ΤΕΠ.

Γ) Για αυτούς που κατέχουν μια από τις υπόλοιπες ειδικότητες:  Εκπαίδευση είκοσι τέσσερις (24) μήνες ως ακολούθως: δύο (2) μήνες Αναισθησιολογία και Αναλγησία, τέσσερις (4) μήνες σε Μονάδες Εντατικής [από ένα (1) μήνα σε ΜΕΘ: Νεογνών, Παίδων, Καρδιοπαθών και Γενική ΜΕΘ], ένα (1) μήνα στο ΕΚΑΒ και δεκαεπτά (17) μήνες στα ιατρεία του ΤΕΠ.

H εκπαίδευση  των  εξειδικευομένων θα  γίνεται  αποκλειστικά  στα  Τμήματα  των Επειγόντων Περιστατικών των Εκπαιδευτικών Κέντρων με εξαίρεση την εκπαίδευσή τους στις ειδικές Μονάδες, το Αναισθησιολογικό τμήμα/κλινική και το ΕΚΑΒ.

H εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική αποκτάται μετά από επιτυχείς γραπτές και  προφορικές εξετάσεις.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απόκτηση τίτλου Εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική έχουν οι ιατροί οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας κατέχουν σωρευτικά  τα  κάτωθι:

α. τίτλο  μιας  από  τις  ανωτέρω  ειδικότητες,

β. έχουν συμπληρώσει τρία  (3) συνεχή  έτη  προϋπηρεσίας  με  σχέση  πλήρους  και αποκλειστικής απασχόλησης σε ΤΕΠ Νομαρχιακού, Περιφερειακού, ή τριτοβάθμιου Νοσοκομείου,  ή  κατέχουν το  Πιστοποιητικό  Επάρκειας  στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική  (Ε.Π.Ι.) και έχουν  συμπληρώσει  επτά (7) συνεχή έτη προϋπηρεσίας στο ΕΚΑΒ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους εντός  ενός (1) έτους, από την έναρξη ισχύος  της  παρούσης, στη  Διεύθυνση  Ιατρών,  Επιστημόνων  και Επαγγελματιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Τον τίτλο της εξειδίκευσης θα τον αποκτήσουν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

H Επεμβατική Ακτινολογία είναι εξειδίκευση της Ακτινολογίας, με αντικείμενο την εκτέλεση διαγνωστικών  και  θεραπευτικών  πράξεων  με  την  χρήση  και  υπό  την καθοδήγηση των απεικονιστικών μεθόδων και με ελάχιστο επεμβατικό τρόπο.

Γνωστικό Αντικείμενο:

1.Κλινικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας κυκλοφορικού συστήματος (αρτηριών  και  των  φλεβών). Τεχνικές  γνώσεις  πραγματοποίησης  όλων  των  διαγνωστικών,  καθώς  και  θεραπευτικών  πράξεων,  που  αφορούν  νόσους  των  αρτηριών  και  των  φλεβών  ή  νόσους  άλλων  συστημάτων  όπου  συμμετέχουν  τα αγγεία και οι οποίες πραγματοποιούνται με την καθοδήγηση των απεικονιστικών μεθόδων. Δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω τα στεφανιαία αγγεία και η καρδιά, καθώς και τα όργανα του Κ.Ν.Σ. (Εγκέφαλος και Νωτιαίος Μυελός).

 1. Κλινικές γνώσεις στο αντικείμενο της παθοφυσιολογίας όλων των συμπαγών και κοίλων οργάνων καθώς και των λοιπών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Επίσης, τεχνικές  γνώσεις  πραγματοποίησης  όλων  των  διαγνωστικών  και θεραπευτικών  πράξεων  που  αφορούν  σε  όλα  τα  συστήματα  του  ανθρώπινου σώματος και οι οποίες πραγματοποιούνται με τη χρήση απεικονιστικών μεθόδων.
 2. Απεικονιστικά καθοδηγούμενη θεραπευτική προσέγγιση ογκολογικών νόσων που συνίσταται σε διάγνωση με τη χρήση απεικονιστικού αλγορίθμου, και σε διαδερμική θεραπεία με  τεχνικές  εμβολισμού,  χημειοεμβολισμού  και  ραδιοεμβολισμού (διακαθετηριακή  έγχυση  υτρίου),  διαδερμικής  διακαθετήριας  περιοχικής χημειοθεραπείας  – ηπατικής χημειοδιάχυσης, καθώς επίσης και σε τεχνικές θερμικής κατάλυσης (ablation) (με ραδιοσυχνότητες,  μικροκύματα, κρυοπηξία κ.α).

4.Κλινικές γνώσεις στο αντικείμενο της προετοιμασίας των ασθενών, τη ς χρήσης τοπικής -περιοχικής  αναισθησίας  και  μέθης,  καθώς  και  της  προ και  μετά  την επέμβαση κλινικής παρακολούθησης και διαχρονικής φροντίδας των ασθενών μετά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβατικές πράξεις.

Η  Εξειδίκευση  στην  Επεμβατική  Ακτινολογία  γίνεται  σε  εργαστήρια Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας) Νοσοκομείων του ΕΣΥ ή των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, ή Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ή Νοσοκομείων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού  Δικαίου,  κοινωφελούς  και  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία καλύπτονται από βασικές ιατρικές ειδικότητες  όπως  Παθολογίας,  Χειρουργικής,  Θωρακοχειρουργικής ή  Αγγειοχειρουργικής, ΜΕΘ και τα οποία πρέπει:

α. Να έχουν στην οργανική τους δύναμη δύο (2) τουλάχιστον ιατρούς ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  (Ακτινολογίας)  με  Εξειδίκευση  στην  Επεμβατική  Ακτινολογία (πλήρης χρόνος άσκησης στην εξειδίκευση) ή τουλάχιστον έναν (1) ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής  (Ακτινολογίας)  με Εξειδίκευση  στην  Επεμβατική  Ακτινολογία, (μερικός χρόνος άσκησης στην  εξειδίκευση).

β. Να έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης ολόκληρου ή τουλάχιστον μεγάλου μέρους των διαδερμικών, ελάχιστα επεμβατικών, ιατρικών πράξεων με τη χρήση απεικονιστικών  μηχανημάτων.  Στα παραπάνω  συμπεριλαμβάνονται  τόσο επεμβατικές πράξεις του αγγειακού συστήματος, όσο και επεμβατικές πράξεις των λοιπών συστημάτων (μη αγγειακές πράξεις).

γ.  Να  διαθέτουν  τον  κατάλληλο  απεικονιστικό  εξοπλισμό  για  τη  διενέργεια επεμβατικών πράξεων:

α) Ψηφιακό αγγειογράφο

β) Αξονικό τομογράφο

γ) Υπερήχους

Ένα  εργαστήριο  όταν  καλύπτει  τόσο  το  αγγειακό  σύστημα, όσο  και  τα  λοιπά συστήματα  (μη  αγγειακά)  των  επεμβατικών ιατρικών  πράξεων  χορηγεί  πλήρη Εξειδίκευση.

Όταν το εργαστήριο καλύπτει ένα από τα δύο συστήματα, χορηγεί ένα (1) έτος άσκησης στην εξειδίκευση.

Ο αριθμός των εξειδικευομένων στην Επεμβατική Ακτινολογία ορίζεται σε δύο (2) ιατρούς ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής (Ακτινολογίας): ένας (1) ιατρός του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ με τη διαδικασία των εκπαιδευτικών αδειών και ένας (1) εξειδικευόμενος.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφιότητας από ιατρό του ΕΣΥ ή μέλος ΔΕΠ, τότε η θέση μπορεί να καλυφθεί από δεύτερο εξειδικευόμενο και το αντίστροφο.

Τροποποιείται  η  τελευταία  παράγραφος  του  άρθρου  4  της  αριθμ.Υ7α/Γ.Π  οικ. 28799/21-3-2012  Υπουργικής απόφασης  ως  εξής :

«Ιατροί  ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής ( Ακτινολογίας), οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Επεμβατικής Ακτινολογίας ( EBIR) δύνανται να αναγνωρίζουν την εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία, με απόφαση του  Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ, χωρίς εξετάσεις, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2,3 και 5 της παρούσας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.Υ7α/Γ.Π οικ. 28799/21-3-2012 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός εξειδίκευσης στην επεμβατική ακτινολογία» (ΦΕΚ 1020 Β).

 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

H Κλινική   Μικροβιολογία είναι   εξειδίκευση   της   Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής. Τα δύο (2) έτη εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής:

Δώδεκα (12) μήνες λοιμωξιολογικά περιστατικά σε Παθολογικές  ή/και  Παιδιατρικές Κλινικές  (συμπεριλαμβανομένων  Ογκολογικών,  Αιματολογικών,  Μονάδων Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Νεφρολογικών, Πνευμονολογικών κ.α.)

Έξι  (6) μήνες  λοιμωξιολογικά  περιστατικά    σε  Μονάδες    Εντατικής Θεραπείας  Ενηλίκων ή/και Παίδων ή/και Νεογνών 6 μήνες  λοιμωξιολογικά  περιστατικά  σε  Χειρουργικές  Κλινικές (συμπεριλαμβανομένων  Μονάδων    Μεταμοσχεύσεων    Συμπαγών    Οργάνων, Ορθοπεδικών, Ουρολογικών, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικών, Μονάδων  Εγκαυμάτων και  Τραυματιολογίας, Καρδιοχειρουργικών κ.α.)

Κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών θα υπάρχει παράλληλη καθημερινή απασχόληση στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Βιοπαθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου με κατανομή του συνολικού καθημερινού ωραρίου 3/1 (Κλινική/Εργαστήριο), η οποία θα αφορά στη μικροβιολογική διαγνωστική κάλυψη των λοιμωξιολογικών περιστατικών των Κλινικών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία

4.ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Η απόκτηση  δεξιοτήτων  σε  επίπεδο  εξειδίκευσης  στην  αξιολόγηση,  διερεύνηση, διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη των λοιμώξεων. Το πρόγραμμα της εξειδίκευσης στη λοιμωξιολογία είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Κατά τη  διάρκεια  της  εξειδίκευσης,  οι  εξειδικευόμενοι  εκπαιδεύονται  σε  θεωρητικό, πρακτικό (κλινικό), εργαστηριακό και ερευνητικό επίπεδο σε όλους τους τομείς των λοιμωδών νοσημάτων.

Υποψήφιοι για την απόκτηση της εξειδίκευσης στη Λοιμωξιολογία είναι ιατροί με την ειδικότητα  της  Παθολογίας  ή  της  Παιδιατρικής.

Οι  Παθολόγοι  εξειδικεύονται αποκλειστικά  σε  Παθολογικές  Κλινικές,  Τμήματα  και  Μονάδες  και  οι  Παιδίατροι αποκλειστικά  σε  Παιδιατρικά  Νοσοκομεία,  Κλινικές,  Τμήματα  ή  Μονάδες.

Οι κατέχοντες την εξειδίκευση μπορούν να καταλάβουν θέσεις σε Παθολογικά Τμήματα – Μονάδες  Λοιμώξεων, εάν  πρόκειται  για  Παθολόγους – Λοιμωξιολόγους  ή  σε Παιδιατρικά  Τμήματα – Μονάδες  Λοιμώξεων,  εάν  πρόκειται  για  Παιδιάτρους – Λοιμωξιολόγους.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

(περιλαμβάνει τη νοσηλεία ασθενών με λοιμώξεις των διαφόρων συστημάτων, καθώς και την παροχή συμβουλευτικής (consultation) για προβλήματα  λοιμώξεων  ασθενών  που  νοσηλεύονται  σε  διάφορα  τμήματα  του νοσοκομείου, περιλαμβανομένης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας – ενηλίκων για τους παθολόγους, παίδων και νεογνών για τους παιδιάτρους)

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

(παρακολούθηση μετά το εξιτήριο ασθενών που νοσηλεύτηκαν, τακτικά ιατρεία λοιμώξεων)

 1. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV/AIDS και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ HIV/AIDS
 2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ένας (1) μήνας πλήρους απασχόλησης κατά την έναρξη της εξειδίκευσης).
 3. ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ  ΣΤΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

(συνεργασία  με  τις νοσηλεύτριες  λοιμώξεων,  παρακολούθηση -χωρίς  δικαίωμα  ψήφου -των συνεδριάσεων  της  Επιτροπής  Νοσοκομειακών  Λοιμώξεων  του  νοσοκομείου, εκπαίδευση  στην  διερεύνηση  επιδημίας,  υποχρεωτική  συμμετοχή  στην ΟΕΚΟΧΑ (Ομάδα  Επιτήρησης  της  Κατανάλωσης  και  της  Ορθής  Χρήσης  των Αντιβιοτικών)

 1. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  ΜΥΕΛΟΥ  &  ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 2. ΠΑΙΔΙ ΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (για τους Παθολόγους) – ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (για τους Παιδιάτρους)
 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία

 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Απαιτείται άσκηση δύο (2) ετών σε (πιστοποιημένη) πολυδύναμη ΜΕΘ, είτε ενηλίκων είτε παίδων. Υποψήφιοι για κατάληψη θέσης προς εξειδίκευση μπορούν να είναι:

α. Για τις ΜΕΘ Ενηλίκων: κάτοχοι τίτλου των ειδικοτήτων Παθολογίας, Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής και Νεφρολογίας.

β. Για  τις  ΜΕΘ  Παίδων:  κάτοχοι  τίτλου  των  ειδικοτήτων  Παιδιατρικής  και Παιδοχειρουργικής,  καθώς  και  οι  κάτοχοι  τίτλου  των  ειδικοτήτων  Καρδιολογίας, Πνευμονολογίας  – Φυματιολογίας και Αναισθησιολογίας, εφόσον οι υποψήφιοι έχουν εργαστεί μετά την λήψη της ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών σε παιδιατρικό νοσοκομείο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία

 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ (Μ.Ε.Ν.Ν.)

Ο χρόνος εξειδίκευσης στη νεογνολογία είναι δύο (2) έτη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μετά τη λήψη της ειδικότητας στην  Παιδιατρική.  Η εξειδίκευση πρέπει να λαμβάνεται σε Περιγεννητικό εκπαιδευτικό κέντρο ή σε Τριτοβάθμια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικού Νοσοκομείου.

Ο χρόνος εκπαίδευσης στις Τριτοβάθμιες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικών Νοσοκομείων στη Νεογνολογία είναι είκοσι τέσσερις (24)μήνες και δώδεκα (12) μήνες σε Μαιευτήριο Περιγεννητικού εκπαιδευτικού κέντρου.

Οι εξειδικευόμενοι  σε  Περιγεννητικό  κέντρο, που έχει  ελλείψεις  σε  κύριες Υποειδικότητες  της  Παιδιατρικής,  θα  εκπαιδεύονται  σε  Τριτοβάθμια  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών Παιδιατρικού Νοσοκομείου για δώδεκα (12) μήνες.

Προϋπόθεση  για  την  απόκτηση  της  εξειδίκευσης  στην  Μ.Ε.Ν.Ν.  είναι να  έχουν πραγματοποιηθεί έξι (6) μήνες άσκησης στη Νεογνολογία (κατά το χρονικό διάστημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης (rotation) σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα) κατά την ειδίκευση  στην  Παιδιατρική επιπρόσθετα  των  υποχρεωτικών έξι  (6) μηνών Νεογνολογίας.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.Επιδημιολογία

2.Παθολογοφυσιολογία του εμβρύου

3.Φυσιολογία της προσαρμογής/μετάβασης στην εξωμήτριο ζωή

4.Παθολογοφυσιολογία της προωρότητας

5.Παθολογοφυσιολογία καταστάσεων που αντιμετωπίζουν πρόωρα και τελειόμηνα  νεογνά

6.Φαρμακολογία στην περιγεννητική / νεογνική περίοδο

7.Αρχές της νεογνικής φροντίδας

8.Παρακολούθηση των υψηλού κινδύνου βρεφών

9.Ηθικά ζητήματα και νομικά προβλήματα.

Οι εκπαιδευόμενοι  αναμένεται  να  αποκτήσουν  εκτεταμένες  δεξιότητες  στους ακόλουθους τομείς :

Α. Πρακτικές διαδικασίες

Β .Κλινικές πρακτικές

Γ. Επικοινωνία

Δ .Τεχνολογία

Ε. Έρευνα

Στ. Διδασκαλία

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία

 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Δικαίωμα    εξειδίκευσης  στο  Σακχαρώδη  Διαβήτη  έχουν    όσοι  κατέχουν  τις ειδικότητες: Παθολογίας και Παιδιατρικής. Ο χρόνος εξειδίκευσης είναι δύο χρόνια  (2) συνολικής πλήρους και ενεργούς συμμετοχής μετά  την κτήση τίτλου ειδικότητας  Παθολογίας  ή  Παιδιατρικής.  Η  εκπαίδευση  θα  γίνεται  στα  αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα και θα ακολουθεί τους κανόνες των εξειδικεύσεων.

Η  εκπαίδευση  περιλαμβάνει  την  απόκτηση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  από ειδικευμένους Παθολόγους ή Παιδιάτρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης και της θεραπείας του.

Η εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη αποκτάται μετά από επιτυχείς γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Αρθρο  2

O χρόνος  άσκησης στην  αλλοδαπή  αναγνωρίζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ , καθώς και ο τίτλος εξειδίκευσης που έχει χορηγηθεί από ην αλλοδαπή. Εάν ο χρόνος εξειδίκευσης που πραγματοποιήθηκε στην αλλοδαπή υπολείπεται του απαιτούμενου  χρόνου  για συμμετοχή  στις  εξετάσεις  απόκτησης  του  αντίστοιχου τίτλου,  ο  ιατρός  συνεχίζει  την  εξειδίκευσή  του  στην  ημεδαπή ,  σύμφωνα  με  την  κείμενη νομοθεσία

Αρθρο 3

Οι τίτλοι των εξειδικεύσεων χορηγούνται από τον Υπουργό Υγείας. Το περιεχόμενο και ο τύπος τους καθορίζεται από τον Υπουργό Υγείας.

Αρθρο  4

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο αριθμός  των εξειδικευομένων, η διαδικασία τοποθέτησής τους  και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Αρθρο  5

Οι  διατάξεις  της  παρούσας  ισχύουν  για  τις  αιτήσεις  εξειδίκευσης,  που  θα υποβάλλονται μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.