“Συγνώμη λάθος …της ΗΔΙΚΑ”, λέει το υπουργείο Υγείας

26-12-2016

Μετά τη σύγχυση που προκλήθηκε εξαιτίας των αυξήσεων που παρατηρούνται στην συμμετοχή των ασφαλισμένων στο νέο δελτίο τιμών των φαρμάκων το υπουργείο σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται σε λάθος κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο σύστημα της  της ΗΔΙΚΑ της ΗΔΙΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΗΔΙΚΑ, το πρόγραμμα υπολογισμού της τιμής αποζημίωσης των φαρμάκων διαβάζει τρία αρχεία:

·         Το αρχείο του Δελτίου τιμών των φαρμάκων

·         Το αρχείο της Θετικής Λίστας και

·         Το αρχείο του όγκου πωλήσεων των φαρμάκων σε αξία του τελευταίου εξαμήνου, βάσει της λιανικής τιμής τους. 

Από το 3ο αρχείο, φορτώθηκαν στο πρόγραμμα του υπολογισμού, αντί των όγκων πωλήσεων των φαρμάκων σε αξία, οι όγκοι των πωλήσεων των φαρμάκων σε τεμάχια. Μόλις διαπιστώθηκε το παραπάνω λάθος,  η ΗΔΙΚΑ, υπολογισε  εκ νέου τις σωστές τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Οι νέες τιμές σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας θα είναι αναρτημένοι στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από σήμερα το πρωί στις 8:00, ώστε να προλάβουν να ενημερώσουν τις εφαρμογές τους οι κατασκευαστές λογισμικού φαρμακείων.