Συντονιστικό όργανο φορέων ΠΦΥ: Οι περικοπές της τάξης του 70% οδηγούν σε αδιέξοδο την ιδιωτική ΠΦΥ

25-08-2022

Την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φορείς ΠΦΥ ιδιωτικού τομέα ζητά από το υπουργείο Υγείας το Συντονιστικό Οργανο φορέων ΠΦΥ, τονίζοντας ότι “ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς με υποχρεώσεις που θα οδηγήσουν μεγάλο μέρος των εργαστηρίων στην χρεοκοπία και όχι απλά στο κλείσιμο τους” και προανάγγελοντας ένα “θερμό” Σεπτέμβριο.

Οπως αναφέρει το Συντονιστικό Οργανο φορέων ΠΦΥ, “κοινοποιήθηκε το claw back Μαϊου 2022 που αφορά στα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς και το οποίο στις μικροβιολογικές εξετάσεις και στις αξονικές εξετάσεις το κούρεμα από το claw back αγγίζει το 40%” . Επίσης, σημειώνουν “αλλο ένα 30% περικόπτεται εξαιτίας των δόσεων που έχουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί για την εξόφληση των παλαιών τεχνητών χρεών από claw back που τους φόρτωσε ο ΕΟΠΥΥ και της παρακράτησης του φόρου”.

Ζητούν, “χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων του ΕΟΠΥΥ για το 2022, ώστε όποια εξέταση εκτελείται να αποζημιώνεται στο ακέραιο με τιμές ΦΕΚ,αναστολή της προείσπραξης του 70% του claw back από τις πληρωμές, διαγραφή του τεχνητού χρέους του claw back των προηγούμενων ετών που πνίγει την ρευστότητα, άμεση εφαρμογή θεσμικών μέτρων με στόχευση τον μηδενισμό του claw back του 2023 και συζήτηση για τα ποιοτικά κριτήρια από μηδενικής βάσης”.