Συσκευές υγειονομικής περίθαλψης: Αναθεώρηση του νέου κανονισμού της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια – Μείωση και περιορισμός των εκπομπών

14-11-2022

Τα φθοριούχα αέρια (“F-gases”) είναι μια οικογένεια τεχνητών αερίων που χρησιμοποιούνται σε μια σειρά καθημερινών προϊόντων καθώς και σε βιομηχανικές εφαρμογές (air condition, ψυγεία, εισπνεόμενα φάρμακα και αναισθητικά, heat pumps/ αντλίες θερμότητας, switchgear/συσκευές διακοπής και ελέγχου χαμηλής μεσαίας και υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος).

Επιπλέον, χρησιμοποιούνται συχνά ως υποκατάστατα των ουσιών που καταστρέφουν το όζον (Ozone Depleting Substances), επειδή δεν βλάπτουν το ατμοσφαιρικό στρώμα όζοντος. Ωστόσο, τα F-gases είναι ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, με επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη έως και 25. 000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Μετά λοιπόν, τη δημοσίευση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια νωρίτερα αυτό το έτος, η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή Φθοριοανθράκων (EFCTC) διοργάνωσε μια επιτυχημένη εκδήλωση στις Βρυξέλλες, για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προτεινόμενες αλλαγές στον κανονισμό. Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, σκιώδης εισηγητής για το φάκελο, φιλοξένησε την εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία συγκέντρωσε Ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής, εταιρείες παραγωγής φθοριούχων αερίων και τελικούς χρήστες συσκευών, που συζήτησαν τις επιπτώσεις των προτεινόμενων αναθεωρήσεων στον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια, τη ζωτική χρήση ψυκτικών αερίων σε οικιακές εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν λόγω του παράνομου εμπορίου υδροφθορανθράκων (HFC) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Σκιώδης εισηγητής για τον φάκελο Κανονισμού F-gas άνοιξε την εκδήλωση και εξέθεσε τη θέση και τις φιλοδοξίες του για την αναθεώρηση, δηλώνοντας: «Τα φθοριούχα αέρια είναι απαραίτητα για πολλές εφαρμογές στη ζωή μας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών υγειονομικής περίθαλψης που σώζουν ζωές. Οι αναθεωρήσεις του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει στην τεχνική σκοπιμότητα, την ενεργειακή απόδοση και επιτρέπει την πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλείς και αξιόπιστες τεχνολογίες είναι ζωτικής σημασίας».

Η εκπρόσωπος και μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Φθοριοανθράκων (EFCTC) Mary B. Walsh, αναφέρθηκε στα μέχρι σήμερα επιτεύγματα και περιέγραψε βασικές σκέψεις για την τρέχουσα αναθεώρηση: «Ο κανονισμός της ΕΕ για τα φθοριούχα αέρια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φιλοσοφία και η σκέψη γύρω από αυτό είναι η μείωση και ο περιορισμός των εκπομπών που είναι η ραχοκοκαλιά του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ. Η EFCTC είναι περήφανη που έπαιξε ρόλο στην επιτυχία του κανονισμού μέχρι σήμερα. Ωστόσο, οι εποχές έχουν αλλάξει από την τελευταία αναθεώρηση του κανονισμού. Με ισχυρότερες φιλοδοξίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και πρόσφατες δεσμεύσεις για μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης, πρέπει να εξετάσουμε την αναθεώρηση του κανονισμού στο πλαίσιο του σχεδίου RePowerEU».