Τα παρατράγουδα στο ΕΣΥ από τις εκκαθαρίσεις των διοικητών

26-12-2016

Σοβαρές δυσλειτουργίες στο ΕΣΥ προκαλεί η μαζική αποπομπή διοικητών και αναπληρωτών (απομακρύνθηκαν 111 σε σύνολο 127) καθώς δεκάδες νοσοκομεία δεν μπορούν να προχωρήσουν σε προμήθειες. Τις προηγούμενες μέρες νοσοκομεία, όπως το ΚΑΤ και ο Ερυθρός Σταυρός βρέθηκαν αντιμέτωπα με ελλείψεις υλικών και φαρμάκων, αφού έχουν σταματήσει οι προμήθειες. 

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας -όπως παραδέχτηκε- έγινε αποδέκτης αιτημάτων από απερχόμενους διοικητές να μην λειτουργήσουν τακτικά χειρουργεία ή ακόμη και να «κλείσει» προσωρινά ένα μεγάλο νοσοκομείο καθώς «τίθεται εν κινδύνω η λειτουργία» του. 

Η εικόνα διάλυσης των νοσοκομείων αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα καθώς οι προσωρινοί αντικαταστάτες των διοικητών αρνούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη. Ουσιαστικά, μέχρι την αντικατάσταση των διοικήσεων, το «τιμόνι» καλούνται να το αναλάβουν ο διευθυντής της ιατρικής και ο διευθυντή της διοικητικής-οικονομικής υπηρεσίας. 

Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι νέοι διοικητές 

Σύμφωνα με το νόμο,  «οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των νοσοκομείων πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντιστοίχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού». Επίσης, αναφέρεται ότι «συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση τη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση». 

Ωστόσο η ηγεσία του υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι θα συνεκτιμήσει και τα εξής προσόντα:

  • Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
  • Την επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από τις θέσεις που υπηρέτησαν.
  • Τη γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσης γλώσσας της ΕΕ που προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, η σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια.
  • Τις σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού.
  • Το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
  • Την προσωπικότητα και την εκτίμηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση και θα προκύψει από την προφορική τους συνέντευξη.
  • Τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
  • Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενούς τους εργοδότες.
  • Το κοινωνικό τους έργο (συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις). 

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την κατάθεση υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αξιολόγηση θα καταρτίσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και θα εισηγηθεί στον υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές. 

Η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών – οι οποίοι καλούνται να υπογράψουν σύμβαση αποδοτικότητας (ν. 2889/2001) – είναι τριετής και θα αξιολογούνται κάθε χρόνο. Η Επιτροπή μάλιστα δύναται να εισηγείται στον υπουργό Υγείας την αυτοδίκαιη και χωρίς αποζημίωση διακοπή της θητείας Διοικητή ή αναπληρωτή Διοικητή με βάση την τεκμηρίωση και την αποδοχή της έκθεσης προόδου ή και άλλα στοιχεία.