Οξεία και χρόνια λαρυγγίτιδα

Οξεία και χρόνια λαρυγγίτιδα

26-12-2016
Η  οξεία λαρυγγίτιδα τις περισσότερες φορές έχει ιογενή αιτιολογία, ενώ σπανιότερα ενώ μπορεί να οφείλεται σε αλλεργίες, μικρόβια ή ουσίες…