Ο αλτρουισμός είναι κληρονομικός

Ο αλτρουισμός είναι κληρονομικός

26-12-2016
Έχουμε κάνει πολλές φορές λόγο για τα στοιχεία του χαρακτήρα κάθε ανθρώπου. Ένα από αυτά είναι ο αλτρουισμός. Φαίνεται λοιπόν…