“Με ξαφνικό ή αργό θάνατο εξακολουθούν να δοκιμάζονται οι προμηθευτές Υγείας”, συνέντευξη με τον Παύλο Αρναούτη

“Με ξαφνικό ή αργό θάνατο εξακολουθούν να δοκιμάζονται οι προμηθευτές Υγείας”, συνέντευξη με τον Παύλο Αρναούτη

06-02-2017
Τον Δεκέμβριο του 2016 δημιουργήθηκε μία ενιαία Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και in–vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την ονομασία…