Αλλεργίες και άσθμα στο σχολείο

Αλλεργίες και άσθμα στο σχολείο

Ο σχολικός χώρος, από την προσχολική ηλικία μέχρι την τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει παρατηρηθεί ότι, ενδεχομένως, συνδυάζεται με την εκδήλωση ποικίλων…