Ζώντας με τη ΣΚΠ

26-12-2016
Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι το πιο αντιπροσωπευτικό απομυελινωτικό νόσημα, με συνηθή εμφάνιση την τρίτη με τέταρτη δεκαετία της ζωής…