“Οι λέξεις είναι το καλύτερο φάρμακο: Επικοινωνία με επίκεντρο τον ασθενή”. Άρθρο της Έφης Σίμου: PhD. Eρευνήτρια. Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

“Οι λέξεις είναι το καλύτερο φάρμακο: Επικοινωνία με επίκεντρο τον ασθενή”. Άρθρο της Έφης Σίμου: PhD. Eρευνήτρια. Τομέας Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

26-12-2016
H επικοινωνία βρίσκεται στην καρδιά της ανθρώπινης ύπαρξης μας. Είναι το μέσο και η διαδικασία για να ανταλλάζουμε πληροφορίες και…